Naar aanleiding van de nieuwe AVG-wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij ons privacy beleid aangepast.

Een samenvatting van ons privacybeleid:
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees:

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Aquariumhal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
Het informeren over onze aanbiedingen en producten. Hiervoor gebruiken we uw contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt.
We gebruiken uw aankoopgegevens voor het maken van analyses voor intern gebruik.

Voor de bovenstaande doelstellingen zijn bij de Aquariumhal de volgende persoonsgegevens van u bekend:
• Naam (Optioneel indien u deze heeft verstrekt);
• Adresgegevens (Optioneel indien u deze heeft verstrekt);
• E-mailadres (Optioneel indien u deze heeft verstrekt).

Uw persoonsgegevens worden door de Aquariumhal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men aangemeld is.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Aquariumhal zal nooit uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen, ruilen of andere of op een andere manier delen met derden.

Welke rechten heeft u met betrekking uw persoonsgegevens?
Als u wilt weten welke informatie wij over u opslaan kunt u dit bij ons opvragen via administratie@aquariumhal.nl. Wij sturen u vervolgens een overzicht van uw persoonsgegevens die bij ons in het systeem staan. Als de informatie onjuist blijkt of het bewaren ervan in strijd blijkt met gegevensbeschermingswetgeving, zullen we uw gegevens corrigeren of verwijderen.

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze zaak met camera’s.
Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar. Onze camerabeelden worden maximaal 14 bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk wordt geacht.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
• We beveiligen onze website met de laatste beveiligingssoftware aangeboden door onze hostingprovider.
• Onze software is altijd up to date en we maken gebruik van een firewall;
• Backups van onze systemen worden middels encryptie tijdelijk opgeslagen;
• Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
• Alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Comments are closed